Menu

1. fáze otevírání škol

Vážení rodiče, od 12.4. 2021 je v mateřských školách umožněna přítomnost dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené do 31.8. 2015). 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (ZDE), je možná přítomnost i dětí mladších, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením od zaměstnavatele.