Menu

Historie a filozofie

Krátce z historie

Mateřská škola začala svou činnost 1. 9. 1993. Zakladatelkou školy je Mgr. Iveta Fürstová, která se díky své odborné kvalifikaci pro předškolní vzdělávání a praxi v mateřské škole, stala po revoluci ředitelkou mateřské školy. Od roku 2019 je ředitelkou školy Bc. Zuzana Kozelská. Škola má akreditaci MŠMT a je zařazena v síti škol. V praxi to znamená, že musí splňovat určitá kritéria a požadavky. Na škole je prováděna kontrola výchovně vzdělávací práce dětí Českou školní inspekcí, jsou posuzovány podmínky, za kterých tento proces probíhá. Co se týče financí je proveden každoročně audit, který se zabývá nakládáním s finančními prostředky.

Rodiče mohou každý rok požádat o Potvrzení o úhradě výši školného za příslušný kalendářní rok, pro uplatnění daňového zvýhodnění- úhrady školného.

Škola měla původně 4 české třídy. Z důvodu velkého zájmu o angličtinu se ze dvou tříd staly postupně třídy s výukou angličtiny (anglická třída). První byla otevřena v září 2000, druhá v září 2004. Výchovně vzdělávací proces v anglickém jazyce probíhá přirozeně během celého dne. Ve třídách je nižší počet dětí. Průměrná docházka v anglické třídě je 13 dětí. V české třídě 16 dětí. Interiér školy i zahrada jsou zařízeny s ohledem na potřeby dítěte. Materiální vybavení a didaktické pomůcky jsou na velmi dobré úrovni.

Od 1. 9. 2010 jsme otevřeli novou pobočku na Jaselské ulici 15, Brno, 602 00. Na tomto místě máme jednu třídu českou a jednu třídu s výukou anglického jazyka. Dětem je k dispozici velká, klidná zahrada ve vnitrobloku, která slouží pouze k jejich hrám.

 

Filozofie

Motto: “Dětské srdce roste, když je vzděláváno s respektem a láskou.”

Rádi bychom výchovou, vzděláním a péčí rozvíjeli vaše děti. Přistupujeme k dítěti s pochopení a láskou.

Vytváříme podmínky pro pohodu a zdraví, pro vzdělávání vašich dětí. Chceme je hodně naučit. Vedeme děti k samostatnosti, schopnosti řešit problémy se kterými se ve svém denním životě mohou potkat.

Chceme v profesionálním, estetickém a podnětném prostředí Mateřídoušky, s ohledem na individualitu každého dítěte, přispět k výchově samostatné, aktivní, jedinečné a sebevědomé osobnosti dítěte.