Menu

Realizované projekty

Projekt "Vzdělávání nejmladších dětí" je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu:

Číslo Prioritní osy: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

 

Příjemce                :     MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o.

Název projektu    :     Vzdělávání nejmladších dětí

Reg. č. projektu   :     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014635

 

Projekt umožní:

  •  Poskytnutí dočasné personální podpory - chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
  •  Podpoření pedagogů mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na polytechnickou výchovu a vzdělávání v MŠ.

     

Realizace aktivit:

2.I/5 - Chůva - personální podpora MŠ

2.I/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání

 

Naše MŠ se také zapojila do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), který realizuje Statutární město Brno.
Více informací naleznete na této webové stránce.