Menu

Realizované projekty

Projekt OP JAK - "PODPORA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ" je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu:

Priorita: P2 

Specifický cíl: 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení

Specifický cíl: 2.2  Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy

Příjemce: MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o.

Název projektu: Podpora dětí v předškolním vzdělávání

Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0008071

Realizace aktivit:

1.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ                                                                                                                   

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta / chůvy.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, poskytnutí dočasné personální podpory - chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Naše MŠ se také zapojila do projektu "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ III"
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117,

který realizuje Statutární město Brno.