Menu

Proč vybrat Mateřídoušku

Kurikulum Mateřídoušky - Koncepce školy

Připravujeme pro vás aktualizované Kurikulum Mateřídoušky, neboli výchovně vzdělávací program. Je to závazná cesta, kterou se ubíráme, kterou jdeme. Nejpozději od konce února vám bude k dispozici.

Naše Kurilum vychází z modelového programu Kurikulum zdravé mateřské školy. 

Při každodenní práci vycházíme z určitých zásad, které se prolínají, podmiňují a navazují na sebe. Naší hlavní prioritou je vytváření podmínek pro pohodu a zdraví.
Než bude na této stránce zveřejněné, můžeme odpovědět ještě na některé dotazy, na které jste na stránkách nedostali odpověď.

 

Jak jde den ve školce?

Každé dítě i dospělí potřebuje mít v režimu určité vztyčné body, které se opakují, jsou pravidelné. Potřebuje také, aby se činnosti střídaly, nepřetěžovaly dětský organismus. K tomu slouží "režim dne". V naší školce jsme vytvořily takový režim, kde je dostatek času na hru a pobyt venku.

V Mateřídoušce učíme děti pravidla, podle kterých se ve školce žije. Učí se chápat je a dodržovat. Tato pravidla vytváří paní učitelka společně s dětmi. Dodržování určitých hranic a vzájemný respekt všech zúčastněných v MŠ, to jsou naše principy.

A děti: "Maminko, my jsme si řekly, že hračky uklízíme."

 

Jak je školka vybavená?

Naše školka je vybavena novým, vkusným interiérem. Hračky a jiný materiál jsou vybírány velmi uvážlivě, dbáme na estetické a zdravotní hledisko. Bohatý didaktický materiál, hry, skládačky atd. rozvíjí dětské myšlení, matematické představy, předčtenářskou gramotnost. Zahrada je vybavena prvky, které uspokojí potřebu pohybu, rozvíjí dětskou fantazii a představivost. Školáci pracují s interaktivní tabulí. Velké množstní materiálu pro tvoření, výtvarné a pracovní činnosti je samozřejmostí. Hudební nástroje, v rukou učitelek, doprovazí děti při hudebních činnostech. Děti mají k dispozici zásobník na vodu, protialergické přikrývky a polštářky. 

A děti: "Na zahradě rád jezdím na koloběžce."

 

Co je cílem a obsahem výchovy ke zdravému životnímu stylu?

Školka je místem, kde se dítě naučí základům správného chování, hygienickým návykům, dítě začne chápat vlastní identitu, své začlenění mezi ostatními lidmi. Obsahem naší výchovy jsou přirozená témata, v nichž dítě poznává mezilidské vztahy, vztahy k přírodě, ke společnosti. Chceme, aby si dítě osvojilo takové návyky a dovednosti, které se stanou základem pro další zdravý způsob života.

A děti: "Dnes jsme si samy připravovaly zeleninový salát."

 

Jak se děti "učí"?

Aby dítě pochopilo a vzájemně si provázalo určité znalosti a dovednosti, je třeba, aby se učilo na základě nějakého prožitku, zkušenosti. Navozujeme situace, kterých se dítě samo chce zúčastnit, účast vychází z jeho přirozené zvědavosti, touze tvořit, poznávat. Velice zjednodušeně je o tomto tématu psáno v oddíle náplň dne.

A děti: "Hrály jsme si na víly a skřítky."

 

Spolupracujeme s rodinou?

Pokud nám rodiče svěří do péče své dítě, je to pro nás veliký závazek. Má-li se dítě cítit v mateřské škole dobře, musí mu pro to paní učitelka vytvořit podmínky. Každý je ale trochu jiný. Má různou povahu, charakter, rád dělá určité věci. Jaké dítě je, to nám může říci jen jeho nejbližší. Vaše dítě také potřebuje vědět, že mezi vámi a paní učitelkou je vzájemná důvěra. Potřebujete - li se poradit, vyřešit výchovný či jiný problém, můžete se obrátit na paní učitelku.

A děti: "Maminko, ty jseš taky kamarádka s paní učitelkou?"